Коронавирусът и новата дигитална реалност - Digitalpoint
Close

Коронавирусът и новата дигитална реалност

Разпространението на COVID-19 и кризата, която ще последва, ще засегне в различна степен бизнесите в България и по света.

Прогнозите за сериозни икономически проблеми в страните от еврозоната и в глобален мащаб се промениха драстично за по-малко от месец, като все още остават неясни реалните щети, които ще бъдат отчетени до края на 2020-а година. В зависимост от това с каква скорост бъде овладяна пандемията, световното стопанство и в частност това на Стария континент ще претърпи значително намаляване на годишния ръст.

Осъзнавайки това и започвайки да усещат последствията, много компании работят активно по преосмислянето на своите стратегии и бизнес модели.

За голяма част от тях дигиталното присъствие и онлайн рекламата се превръщат в основно средство за продължаване на дейността и преодоляване на неблагоприятните последици. Начинът, по който се справят със ситуацията, ще повлияе на тях и клиентите им не само в момента, но и в дългосрочен план. От изключителна важност е да се продължи комуникацията между двете страни в един изцяло нов контекст – извънредното положение и заплахата от COVID-19; да се интегрират новите обстоятелства и да се изградят нови модели на взаимодествие, които да бъдат в услуга както на бизнеса, така и на потребителите.

Необходимо е също така преосмисляне на каналите, в които протича диалога с клиентите, както и поддържане на консистентност и позитивност на посланията, които се отправят от името на бранда. Бързата реакция и поведението, съобразено с нуждите на потребителя, постоянното му информиране по важни въпроси, като например наличност и качество на търсени стоки и услуги, бързина на доставянето им, статус на поръчките и т.н. стават ключови за оценката и бъдещата му лоялност. Най-важното в момента е бизнесите да се адаптират към бързо променящите се консуматорски нагласи и да успеят да акцентират върху създаването на стойност за клиентите си.

ЕДНО Е СИГУРНО – ДИГИТАЛНОТО Е НОВОТО РЕАЛНО!

Социалната дистанция поставя нови парадигми в общуването и потреблението, които ще изведат на преден план нови или вече изпитани, но по-малко употребявани инструменти за консумация и комуникация. Стриймингът, социалните медии, онлайн развлеченията придобиват нови възможности за развитие и ангажиране на аудиторията. Резултатът от тази нова реалност ще бъде създаването на нови източници на информация, развлечения, услуги и емоции, може би дори на цели нови пазарни сегменти.

Това отправя нови предизвикателства, но и възможности пред тези, които могат да трансформират услугите си към дигиталното пространство. Най-бързите и адаптивните бизнеси имат шанс да обърнат негативите в позитиви. Онлайн присъствието, активното ангажиране и диалогът с клиентите стават задължителни за всички.

Бизнеси като туризъм, организиране на културни събития, ресторанти и магазини на дребно са най-застрашените от изпадане в криза, но според изследване на IAB България други сектори, като търговията с хранителни стоки (и някои други сегменти на дребно), фармацевтиката, част от бързооборотните стоки и някои други изпитват дори положителни ефекти от извънредната ситуация. Критично за тези сектори в момента е да намерят баланса  между имиджовите си дейности и реклама, и краткосочните тактически кампании, целящи конкретни продажби на продукти с приоритетно в ситуацията значение. Предимството на дигиталните канали в тези случаи е, че резултатите, които отчитат, са в много по-голяма степен управляеми и измерими от останалите канали, при това в ситуация, в която всяка инвестиция в реклама става особено ценна и критична.

Големите медии в България също отчитат дву- и трицифрени ръстове в потребителите на своите дигитални канали – по отношение на трафик, консумация на видео и текстово съдържание. Трендът е то да се обвързва с идеи как да прекараме и оплзотворим времето у дома, как да запазим здравето си, как да общуваме по-качествено с близките си, как да се самоусъвършенстваме и да поддържаме дома си – изобщо, фокусира се върху добруването (well-being) на засегнатите от ситуацията – а това са всички.

Едновременно с това бизнесът очаквано става по-внимателен с инвестициите в реклама.

Рекламният пазар е един от най-чувствителните в условия на екстремна ситуация. Традиционно, измежду първите разходи, които бизнесът съкращава по време на криза, са именно рекламните инвестиции.  

Кое е различното в настоящата специфична ситуация обаче? От една страна, за разлика от предишни кризсни времена, COVID-19 ни спохожда в момент на безпрецедентна свързаност и наличие на иновативни технологи, което предоставя широк спектър от  възможности за компаниите да останат близо до своите клиенти и да продължат да градат отношения на доверие и лоялност. От друга – поради социалната дистанцираност, потребителите прекарват още повече време в дигитална среда, което води до значително увеличение както на консумацията на съдържание, така и на т.нар. CTR (процент на кликове спрямо показвания на съдържание). Всичко това отваря нови маркетингови възможности за брандовете и налага необходимостта от пренасочване на усилията им в в онлайн пространството, които да бъдат подчинени на добре обмислена стратегия с ясно заложени цели, дейности и резултати във всеки етап.

Балансираната рекламна стратегия и медийната експертиза са от съществено значение за постигане на желаните резултати и запазване на сигурността на бизнеса.

Посочените изводи се потвърждават и от нашия личен опит – някои от клиентите ни от сферата на онлайн търговията и доставките, които избраха дигиталния подход, в момента отбелязват възвръщаемост на инвестициите си в реклама от 3 до 15 пъти. Тези резултати ни дават убеждението, че при усилена съвместна работа с бизнесите можем да смекчим негативните последици от настоящата ситуация и да подпомогнем тяхното възстановяване в краткосрочен и дългосрочен план.

В СЪРЦЕТО НА ВСЯКА ТРУДНОСТ СЕ КРИЕ ВЪЗМОЖНОСТ” – Алберт Айнщайн

За всички ни е ясно, че светът вече няма да бъде такъв, какъвто го познавахме. Промяната е неизбежна и тя ще рефлектира на всички обществени и икономически нива. Много от моделите, по които оперира бизнесът, ще бъдат рарушени, за да дадат място на по-адаптивни и отговарящи на новата реалност. От друга страна, коренно ще се променят навиците и поведението на потребителите – от начина, по който вземат решение за покупка, през фунията на избор на конкретни марки, стоки и услуги, до методите на пазаруване и разплащане.

В тази динамична среда ролята на технологиите ще нараства с експоненциални темпове, а иновативните подходи и креативното мислене ще бъдат определящи за успеха на всеки бизнес.  

Предизвикателството е тук и изисква активни стратегически действия от наша страна.

Ако до скоро дигиталната трансформация търпеше отлагане или се случваше бавно и постъпково, днес е належащо за всяка компания да предприеме активни действия в тази посока – да анализира онлайн присъствието си и начина, по който комуникира с потребителите; да преосмисли начина, по който маркетира продуктите си, и маркетинговите послания, които отправя към аудиторията; да подбере правилния инструментариум, чрез който да поддържа жива връзката с клиентите си; да реорганизира рекламния си микс в онлайн каналите и т.н.

Процесът на трансформация не е лек, но усилията, които ще инвестираме днес, ще определят къде ще бъдем утре.

Ние, от Digital Point избираме да вярваме в идеята, че трудностите раждат нови възможности и сме твърдо решени да работим заедно с нашите клиенти и партньори за това да излезем от кризата по-силни, по-можещи, по-мъдри, по-успешни.

Вече го правим – през онлайн канали, защото там е нашата експертност. И в реална услуга на бизнеса и на хората.

А вие?

Източници: НетИнфо, BTV Media Group, Capital.bg, HTTPOOL Bulgaria, IAB България